Rules

Κανόνες Φεστιβάλ / Rules Festival

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής /Closing date for submission of participation declarations
έως /until 09 Ιουνίου 2024 

 e-mail: bollywoodbykaly@gmail.com

Διάρκεια παρουσίασης/ Performance time:

 • SOLO 2’ λεπτά (mins)
 • DYO 2.00’-2.15′ λεπτά (mins)
 • SOLO PROFESSIONAL 3.00’λεπτά (mins
 • Groups 3’.15” λεπτά (mins) (Oriental /Fusion / Bollywood / Free Show of the year / Cheerleaders and Disco/Kpop)

-Οι διαγωνιζόμενοι χορεύουν ξεχωριστά με μουσική δικής τους επιλογής.

Η μουσική θα πρέπει να έχει σταλεί στο bollywoodbykaly@gmail.com  το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2024

• Οι διαγωνιζόμενοι & οι συμμετέχοντες στο party όπως & στο show πέραν της αποστολής της μουσικής στο e-mail θα έχουν μαζί τους τη μουσική σε CD ή MP3 σε στικάκι. (Στο μουσικό CD που θα προσκομίσουν οι διαγωνιζόμενοι, θα πρέπει να περιέχεται μόνο η μουσική της τελικής χορογραφίας. Επάνω στο CD θα πρέπει να αναγράφονται καθαρά το όνομα του σολο /ντουέτο ή της ομάδας, καθώς και ο αριθμός συμμετοχής τους στον διαγωνισμό).

Contestants dancing separately with music of their choice.

All tracks/music must be sent to bollywoodbykaly@gmail.com by 15 June 2024

▪Contestants & participants in the party as in the show in addition to sending the music to the e-mail will have the music on CDs or MP3s in a skateboard. (In the CD provided, there should only be the music track the contestants will use. The names of the contestant or group should be clearly written on the CD as well as their competition number).

-Η κριτική Επιτροπή θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα στο φεστιβάλ.

-The panel of judges will be announced on the day of the festival.

– Οι διαγωνιζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους αντικείμενα.

-PLEASE NOTE: Participants are responsible for their own personal belongings.

 • Οι αθλητές κάτω από 18 χρονών πρέπει να έχουν μαζί τους ένα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της ηλικίας τους & πρέπει να ανήκουν και να υποστηρίζουν ακριβώς αυτό που δηλώνουν για τη συμμετοχή τους (επίπεδο, ηλικία, χρονικό όριο, αριθμός χορευτών).

Participants below 18 years of age must carry with them any proof of identity which confirms their age and should belong to the category they are competing against (level, age, time limitations, number of dancers).

 • Αυτοί που θα λάβουν μέρος μπορούν να είναι μέλη ακαδημιών, σχολών, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, συλλόγων χορού, γυμναστηρίων κλπ αλλά δέκτες θα γίνουν κι ανεξάρτητες συμμετοχές που μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν κάποιον φορέα.

Participants can be members of academies, dance schools, private and public school, dance societies, gyms etc. but also independent participants will be accepted.

 • Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ίδιων χορευτών στην ίδια κατηγορία αλλά με έξτρα χρέωση συμμετοχής και εάν φυσικά διαφέρει η παρουσίαση τόσο μουσικά όσο και χορευτικά και ενδυματολογικά

In addition, there is a possibility for contestants to participate in more than one competition category at an extra cost, provided that the performance is different in terms of music, choreography, costuming.

 • Οι συμμετέχοντες έχουν πλήρη ευθύνη για την προσωπική τους υγεία αλλά και για τα προσωπικά τους αντικείμενα. Η διοργάνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό χορευτή, απώλεια ή φθορά αντικειμένων.

Participants are responsible for their own personal safety and personal belonging. The organizing committee is not responsible for any injuries of participants, theft or loss of belongings.

 • Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής των ίδιων χορευτών στην ίδια κατηγορία με έξτρα χρέωση συμμετοχής και εφόσον διαφέρει η παρουσίαση μουσικά, χορευτικά και ενδυματολογικά.

There is a possibility for contestants to participate in more than one competition category at an extra cost, provided that the performance is different in terms of music, choreography, costuming.

 • Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού/αντικειμένου που μπορεί να γίνει επικίνδυνο για τον συμμετέχοντα, τις υπόλοιπες συμμετοχές, θεατές και για το χώρο. Με τη δήλωση συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα αποποιείται των πνευματικών του δικαιωμάτων από φωτογραφίσεις, βιντεοσκοπήσεις κλπ που ίσως πραγματοποιήσει η διοργάνωση για ιδιωτική χρήση.

It is forbidden to use any substance or item which may be harmful to the participants, the rest of the competitors and the audience. With each submission of interest of participation, each contestant waives his/her right to copyright from photos, video recordings etc. which may be organised by the committee.

 • Η μουσική όλων των κατηγοριών είναι σε μουσική της επιλογής τους.

The contestants off all categories are free to choose their preferred music/track.

 • Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν άμεσα μετά το πέρας του. Την μέρα της διεξαγωγής του απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτά από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης.

The contest’s results will be announced directly after its end. On the day of its conduct, any information regarding the results is explicitly forbidden to be unveiled by the organizers.