Κριτές /Judges 2023

ΚΡΙΤΕΣ / JUNGE 2023

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 / SATURDAY 8 JULY 2023

9:30-14:30      3RD COMPETITION – 3ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ BOLLYWOOD & ORIENTAL FESTIVAL 2023

15:00-20:00 WORKSHOP PROGRAMM – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 /SUNDAY 9 JULY 2023

BIG SHOW FESTIVAL 21:00 M.M.

Τοποθεσία: Κλειστό Ποταμουδίων Καβάλας / LOCATION: Closed of Potamoudia Kavala

*Μπορεί να πραγματοποιηθούν μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα