ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ 2015 & 2016

ΘΕΜΑ 2015 & 2016: ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - Παρουσιαση κ. Πόλυ Ιωαννίδου - Δράμα